BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Kryta pływalnia 'OCEANIK' - BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

KRYTA PŁYWALNIA
"OCEANIK"

95-080 Tuszyn
ul. Noworzgowska 20
tel: (42) 6144-462
oceanik@oceanik.pl

czynna codziennie od pn-pt
w godz. 600- 2200
niedziele, święta i wakacje
w godz. 1000- 2200

www.oceanik.pl