BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Obiekty wchodzące w skład MSCiW - BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

 

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie jest samorządową jednostką budżetową Gminy Tuszyn.
Siedziba MCSiW mieści się w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20.

W skład Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie wchodzą następujące obiekty:

1. Kryta pływalnia "Oceanik" położona w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20
2. Hala sportowo - widowiskowa położona w Tuszynie przy ul. Tysiąclecia 8
3. Moje boisko "Orlik 2012" - położony w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 30
4. Stadion Miejski - położony w Tuszynie przy ul. Poniatowskiego 13.
5. Boisko wielofunkcyjne - położone w Tuszynie przy ul. Szpitalnej.

Administratorem obiektów wchodzących w skład MCSiW jest Dyrektor MCSiW w Tuszynie.

STATUT MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE