BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Plan działania.

Plan działania.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W MIEJSKIM CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU

NA LATA 2020-2021

 

 

            Na podstawie art.14 ust. 1 i 3 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 201 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

(Dz.U. Z 2020 r. poz.1062 ) ustala się Plan Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie na lata 2020-2021

 

 

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ww. ustawy

Sposób realizacji

Termin realizacji

1

Zapoznanie się z przepisami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz poradnikiem pn.:”Jak wdrażać ustawę o zapewnieniu dostępności”, wstępna analiza stanu budynków pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikające z przepisów ustawy.

Koordynator

Opracowanie planu działania.

09.2020r.

2

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

1) architektonicznej

2) cyfrowej

3) informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator

Podanie na stronie informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.

10.2020r.

3

Dokonanie analizy pod względem dostosowania budynku do minimalnych wymagań dotyczących dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej.

Koordynator

Sporządzenie informacji na piśmie z przeprowadzonej analizy.

12.2020r.

4

Ścisła współpraca z informatykiem w zakresie dostępności cyfrowej – dostosowania strony internetowej do wymagań ustawy.

Koordynator, Informatyk

Sporządzenie informacji na piśmie o ewentualnych problemach z zachowaniem dostępności cyfrowej strony oraz przestawienie propozycji poprawy dostępności BM.

01.2021r.

5

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu.

Koordynator

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad.

01.2021r.

6

Sporządzenie raportu zbiorczego.

Koordynator

Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez BM, następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

31.03.2021r.

 

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-01-22 12:23 Autor: Arkadiusz Purymski Data publikacji: 2021-01-22 12:23 Osoba udostępniająca na stronie: Arkadiusz Purymski Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-22 Osoba modyfikująca: Anna Stefaniak