BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przeprowadza się analizę stanu oraz ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 

Analiza stanu zapewnienia dostępności ze szczególnymi potrzebami  
przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku
 

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oceanik.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

Siedziba Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku mieści się przy ulicy Noworzgowskiej 20. W skład MCSiW wchodzą następujące obiekty:

1. Kryta pływalnia „Oceanik” - zlokalizowana jest  na parterze. Obiekt pozbawiony jest barier
    architektonicznych utrudniających osobom z niepełnosprawnością ruchową realizację
    swojej sprawy w placówce (jest podjazd oraz szerokie, dwuskrzydłowe drzwi wejściowe).   
    Przed wejściem do budynku brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z
    niepełnosprawnością ruchową.  Podłogi w całej placówce nie mają progów i nierówności,
    jest toaleta dostosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Hala Sportowa – hol, toalety oraz szatnia zlokalizowane są na parterze. Obiekt pozbawiony
    jest barier architektonicznych utrudniających osobom z niepełnosprawnością ruchową
    realizację swojej sprawy w placówce. Brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla
    osób z  niepełnosprawnością ruchową. Podłogi w całej placówce nie mają progów i
    nierówności, jest toaleta dostosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami.

3. Boisko Orlik – brak barier architektonicznych.

4. Stadion Miejski - w budowie

W całym obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, a także systemów naprowadzających dźwiękowo oraz brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W MCSiW nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje o zakresie korzystania z obiektów MCSiW określa Regulamin.

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-01-22 12:22 Autor: Arkadiusz Purymski Data publikacji: 2021-01-22 12:22 Osoba udostępniająca na stronie: Arkadiusz Purymski Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-22 Osoba modyfikująca: Anna Stefaniak