BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Konserwator - technik basenowy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Konserwator - technik basenowy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Konserwator (technik basenowy) w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie został wybrany Pan Romuald Miarka zamieszkały w Gminie Tuszyn.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Romuald Miarka spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone o ogłoszeniu o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja pozytywnie oceniła predyspozycje i posiadane umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków. W związku z powyższym Pan Romuald Miarka zamieszkały w Gminie Tuszyn zostanie zatrudniony w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku na stanowisku Konserwator.

 


Data wytworzenia: 2016-06-23 Autor: Arkadiusz Purymski Data publikacji: 2016-06-23 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: artur.juzwik@radgost.com Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11 Osoba modyfikująca: Anna Stefaniak