BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Konserwator (technik basenowy)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Konserwator (technik basenowy)

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Jarosław Małecki spełnił wszystkie niezbędne oraz dodatkowe wymagania określone o ogłoszeniu o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja pozytywnie oceniła predyspozycje i posiadane umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków. W związku z powyższym Pan Jarosław Małecki zamieszkały w Gminie Tuszyn zostanie zatrudniony w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku na stanowisku Konserwator.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-06-09 Autor: Arkadiusz Purymski Data publikacji: 2015-06-09 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: artur.juzwik@radgost.com Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11 Osoba modyfikująca: Anna Stefaniak